Rendkívüli jogrend Biatorbágyon

2021.02.22.

2020 tavaszán lépett először életbe Biatorbágyon is a rendkívüli jogrend (40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet), ami a megválasztott képviselő-testület helyett a polgármester kezébe adta a döntések lehetőségét és egyúttal a felelősségét is.

2020 novembere óta ismét rendkívüli jogrend van hazánkban, és így városunkban is, ennek kapcsán bemutatjuk az elmúlt majd egy év működési rendszerét és döntéseit.

2020. április végén a polgármester tájékoztatása alapján a város döntési rendje az alábbiak szerint alakult:

Jelen helyzetben a döntést igénylő ügyeket három csoportba fogom sorolni:

1. Halasztható, a rendkívüli jogrend utáni időre

2. Nem halasztható, képviselői vélemények alapján hozok döntést

3. Nem halasztható, önállóan hozok döntést

A 2. pontba sorolt ügyekkel kapcsolatban előterjesztés és határozati javaslat készül, a képviselő-testületi döntésekhez hasonlóan, mely a szokásos módon (a városi honlapon, e-mailben történő értesítéssel) jut el a képviselőkhöz.

A Bizottságok külső és nem állandó tagjainak véleményét a képviselők önállóan, saját belátásuk szerint kérhetik javaslatuk kialakításához, az adatkezelési és a zárt anyagokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

A nyilvánosságra hozatalt követő 48 órán belül kérdéseket lehet feltenni (a polgármesterhez címezve, e-mail formában), melyekre 24 órán belül válaszolok. A legutolsó választ követő 24 órán belül várom a képviselők javaslatait, melyeket figyelembe véve fogom meghozni az adott kérdésben a döntést. „

Ennek értelmében kizárólag a polgármester egyszemélyi döntésén múlik, hogy miről kéri ki a képviselő-testület véleményét és a bizottsági tagokat a képviselők kérdezik meg saját belátásuk szerint. A polgármestert semmiben nem köti a képviselők véleménye, vagy elfogadja azt és beépíti a döntésébe, vagy nem veszi figyelembe. Fontos az is a tájékoztatóban, hogy csak a 2-es pont szerinti eljárásban (azaz amikor kikéri a képviselők véleményét) nyilvánosak és elérhetőek a lakosság és képviselő-testület számára az anyagok, előterjesztések stb.

Ugyanilyen tartalmú levél érkezett november elején is, az őszi eljárásrend annyiban változott, hogy az egyeztetés végén minden képviselő kap egy excel táblázatot, amiben a napirendi pontok neve mellé kell „X”-et tenni, miszerint támogatja, ellenzi vagy tartózkodik a vélemény-nyilvánítástól.

Önkormányzati csoportunk természetesen elküldi az észrevételeit és a „szavazatát” azokban a kérdésekben, ahol ez lehetséges, de ők is csak a 2-es pont esetében kapnak értesítést. A „Nem halasztható, önállóan hozok döntést” kérdések esetén ők is csak a városi honlapról értesülnek a döntés tényéről, utólag.

2020. március 16-án született meg az első polgármesteri döntés, és azóta 2021. február közepéig összesen 132 esetben született ilyen határozat.

Megvizsgáltuk, hogy ebből összesen 18 döntésnek volt valamilyen járványügyi érintettsége – 17 esetben önállóan, 1 esetben a képviselő-testület véleményezésével született meg a polgármesteri döntés, utóbbi testvérvárosunk, Gyergyóremete számára nyújtott segítség nyújtásáról szólt.

Mindössze 44 esetben kérte ki a polgármester a képviselő-testület véleményét, ezek előterjesztése a város honlapján elérhető nyilvánosan a https://biatorbagy.hu/varoshaza/kepviselo-testulet oldalon a „Polgármesteri egyeztetés” meghívói alatt. Ebből egy esetben fordult elő, hogy a fentebb már ismertetett szabály nem került betartásra, hiszen a Forrás Sportközpont telekvásárlása esetén az anyag felöltésével megegyező napon a földhivatal már széljegyre vette a vásárlást, azaz legkésőbb ugyanezen a napon már meg is született a döntés, a határozat, és aláírásra került a szerződés.

A 132 határozatból 88 olyat találunk, amikor a polgármester ténylegesen egyedül döntött és mint korábban írtuk, ebből 17 esetben valóban gyorsan kellett ezt megtennie, hiszen járványügyi összefüggése volt a döntésének.

Maradt azonban 71 olyan határozat, aminek az esetében semmi köze nem volt a döntésnek a járványhoz, így nehezen elfogadható a sürgősségre való hivatkozás, mégsem kérte ki a polgármester a képviselők véleményét! Ezek közül szemléltetésképpen kiemelünk néhány példát, melyek közt van olyan is, amely a fenti polgármesteri tájékoztatás kiadása előtt született:

  • 73/2020. (III. 31.) számú határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
  • 79/2020. (IV.2.) számú határozata Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
  • 097/2020. (V.8.) számú határozata Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról-zárt
  • 117/2020.(V.29.) határozata a Környezetvédelmi Alap Felhasználásáról
  • 290/2020.(XII.15.) számú határozata Madár-forrásról és a Forrásvölgyről
  • 294/2020.(XII.17.) határozata „Biatorbágy jó hírneve” keret felhasználásáról
  • 10/2021.(I.27.) határozata Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, a Ferme Kft. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről
  • 17/2021.(I.28.) határozata Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, az UTT Europe Kft. részéről érkezett HÉSZ módosítási kérelem befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről
  • 274/2020. (XI.24.) határozata A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2021. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra tervezett programjainak finanszírozásáról
  • 291/2020. (XII. 15.) határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervről

A példákból is jól látszik, hogy a közbeszerzési kérdésektől kezdve a környezetvédelmen keresztül egészen a településrendezési szerződésekig, költségvetési kérdésekig és az önkormányzat belső ellenőrzési tervéig minden nagyon sürgős döntést igényelt, aminek következtében mindezek anyagához nem férhetnek hozzá a város lakosai!

Szerintünk ez jelen formában elfogadhatatlan, és felkértük a polgármester urat, hogy a rendkívüli helyzet adta jogokkal ne éljen vissza, biztosítsa a választott képviselők és a lakosság számára a nyilvánosságot minden Biatorbágyot érintő kérdésben!

Az összes határozat elérhető a város honlapján: https://biatorbagy.hu/varoshaza/hatarozatok

A fenti adatok ebből az általunk készített összesítésből származnak:

határozatok.jpg