Kerti zöldhulladék égetése

frissítve 2018.11.19.

Korábban jelzett képviselőcsoportunk által készített előterjesztésünket eljuttattuk Polgármester úrnak, Jegyző úrnak és a bizottságok elnökeinek. Jegyző úr válasza alapján azonos témában előterjesztést tett Polgármester úr, így képviselőink anyagát ahhoz csatoltan tárgyalják majd a bizottságok és a képviselő-testület. Előterjesztésünk ezáltal automatikusan befogadásra került!

Pénteki napon (11.16.) elérhetővé váltak a bizottsági napirendek, mely során kiderült, hogy a két előterjesztés hasonló tartalmú, kizárólag a jelenlegi rendelettel kapcsolatos változtatási lehetőség a komolyabbnak tekinthető eltérés.

A polgármesteri javaslat szerint az „engedélyezett” napok számát csökkenteni kell, kizárólag a pénteki napon lehessen égetni. Képviselőink javaslata szerint, amíg nincs meg az intézkedési terv, illetve annak nincs pozitív eredménye, addig ne legyen módosítva a rendelet, elkerülendő az egy napra koncentrálódását az égetésnek.

Ebben a kérdésben Facebook szavazást indítunk még a döntés előtt, hogy képviselőink megismerjék Biatorbágy lakóinak véleményét.

2018.11.13

Az elmúlt időszakban többen is jelezték, hogy zavaró a kerti zöldhulladékok égetése miatt a hétfőnként és péntekenként tapasztalható füst és bűz a városban.

Biatorbágy rendelkezik erre vonatkozó rendelettel, mely szerint a kerti zöldhulladék minden év február 01-től május 31-ig és szeptember 01-től november 30-ig terjedő időszakban hétfői és pénteki napokon 08:00-20:00 óra között megengedett. A város preferálja a komposztálást és kéri a lakosságot, hogy csak a fenti időszakban és kizárólag zöldhulladékot égessen.

Jobban megvizsgálva a kérdést, arra jutottunk, hogy létezik egy tiltás / engedés alapú rendszer, de nem létezik olyan ösztönző rendszer, ami ezen változtatna. A városnak nincs terve arra, hogy ezt az állapot hogyan lehetne javítani és milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy megszűnjön a probléma.

Képviselőcsoportunk ezért 2018. november havi üléssorozatra az alábbi előterjesztést készítette és nyújtotta be a Bizottságok és a Képviselő-testület elé tárgyalásra.

 

Képviselői előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének levegőtisztaság javításával kapcsolatos intézkedési tervének kidolgozásáról

 

Biatorbágy Város Önkormányzata szabályozta a kerti hulladékok égetésének rendjét, egyben biztosítja alakosság számára a szelektív hulladékgyűjtés keretében a zöldhulladék gyűjtését és elszállítását.

 

Javaslatunk célja, hogy a Képviselő-testület mostani döntésével készüljön el egy intézkedési terv, mely a jelenlegi zöldhulladék kezelését jobban és a lakosság részére is megnyugtatóbban kezeli. A jelenlegi rendelet, mely a kerti hulladékok égetését szabályozza megérett a módosításra, lévén nem csökkenti az égetett hulladék mennyiségét, hanem csak szűkíti az engedélyezett égetés időszakokat, így azokon a napokon koncentrálódik a levegő telítettsége.

 

Hazánkban több példa is van arra, hogy a települések és közösségek komolyan foglalkoznak a kérdéssel. Városunk már megtette az első lépéseket, így véleményünk szerint ideje, hogy a megkezdett úton tovább haladjunk.

 

Vitaindító anyagként összeszedtünk néhány lehetséges megoldási javaslatot, melyeket hazánkban alkalmaznak és így az esetlegesen kiválasztott lehetőségekről a gyakorlati tapasztalattal is rendelkező önkormányzatoktól információt lehet kérni:

 • lakossági komposztálási program indítása (pl. Kispest Önkormányzata),
 • HUMUSZ szövetséggel való együttműködés (pl. Budapest Főváros Önkormányzata),
 • zöldhulladék leadási hely kialakítása (pl. Göd Város Önkormányzata).

Előzőeken kívül lehetőség van még a jelenleg alkalmazott ingyenes elszállítási alkalmak növelésére, melynek kizárólag költségvetési vonzata van,

 

A helyi civil szervezetek bevonásával jobban el tudjuk fogadtatni a változásokat és olyan programokat tudunk közösen elindítani, melyek a szemléletformálást célozzák meg.

 

A jelenleg alkalmazott égetés rendjének változtatását csak az intézkedési terv elfogadása, a program beindítása és pozitív eredmény elérése után javasoljuk. Nem tartjuk célravezetőnek a csak tiltásra alapuló változtatást, főleg ha az a levegő szennyezettségét csak jobban koncentrálná bizonyos napokra.

 

Kérjük a Bizottsági és Képviselő-testületi tagokat, tegyék meg javaslataikat.

 

Tudomásunk szerint ilyen irányú intézkedési terv kidolgozása jelenleg nincs folyamatban.

 

Előterjesztésünk mellékletet nem tartalmaz, 2018. november 13. napján készült, melyet annak végén saját kezű névaláírásunkkal látunk el, valamint minden oldalát szignózzuk. Előterjesztésünknek nincsen több változata.

Előterjesztésünknek közvetlen pénzügyi vagy humánerőforrás igénye nincs, kizárólag az intézkedési terv véglegesítése esetén, későbbi  költségvetések előkészítésére és elfogadására van hatása.

 

Határozati javaslatunk az alábbi:

 

„Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2018. (   .   .) határozata

Levegőtisztaság javításával kapcsolatos intézkedési terv késztéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a levegőtisztaság javításával kapcsolatos intézkedési terv készítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

 1. Megbízza Biatorbágy város Polgármesterét, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban az alábbi szervezettel és Önkormányzatokkal, kérjen tőlük támogató anyagot a saját programjuk megvalósításáról illetve költségvonzatáról.

  1. lakossági komposztálási program indítása (pl. Kispest Önkormányzata),
  2. HUMUSZ szövetséggel való együttműködés (pl. Budapest Főváros Önkormányzata),
  3. zöldhulladék leadási hely kialakítása (pl. Göd Város Önkormányzata)
  4.  

 

 1. Megbízza Biatorbágy város Polgármesterét, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a szelektív zöldhulladék lakosság részére biztosított ingyenes elszállításának sűrítéséről.

 

 1. Felkéri Biatorbágy város Polgármesterét, hogy a beérkezett válaszok alapján az intézkedési terv elkészítésének döntéséhez készítsen tájékoztató anyagot.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. februári ülésszak

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály”

 

Biatorbágy, 2018. november 13.

Előterjesztés készítői:

Barabás József

önkormányzati képviselő

 

 

Bodorkos Ádám

önkormányzati képviselő

 

 

Lóth Gyula

önkormányzati képviselő