KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ V.

A 2015-ös költségvetés elfogadása után reméltük, hogy elkezdődik a tényleges munka, tervezés, koncepciók megalkotása.  Ehelyett nem történik semmi, ami némi túlzás, inkább nem változik semmi.

Zárt napirendi pontok, melynek során kialakulnának érdekes viták, ha erről írhatnánk, de nem tehetjük, lévén nem véletlenül zártak az ülések…

Az alábbiak csak „szemezgetések” a történtekből:

 1. Elfogadta a város a 2015-ös közbeszerzési tervet. Építési beruházás és szolgáltatások megrendelése témákban összesen 7 előre tervezhető közbeszerzési eljárás lesz. Bizottsági anyagokban még mindegyik zárt volt, de mivel képviselőnk jelezte, hogy az egyiket mind a hazai mind az EU-s jogszabályok alapján kötelezően nyílt eljárással kell kiírni, így a végleges anyagban már ez szerepelt. Összegezve 6 zárt és 1 nyílt közbeszerzési eljárásra számolhatunk.
 2. A testület megtárgyalta és elfogadta az idei civil szervezeteknek osztható keretre érkezett pályázatokat. Gratulálunk minden győztes pályázónak, reméljük sikerül megvalósítani az összes programot és ezzel is jobbá teszik városunk életét.
 3. A 2015/2016-os tanévre 2 új osztálynak kell helyet illetve termet biztosítani az általános iskoláinkban:
 • a Biatorbágyi Általános Iskola átadja a Czuczor Gergely Tagiskola részére a számítástechnika szaktantermet - a számítástechnika szaktanterem a Karikó János Könyvtárba költözik;
 • a Biai Református Általános Iskola a Biatorbágyi Általános Iskolában az ebédlő bővítésénél kialakítandó tantermet kapja meg.
 1. Az új iskola építésének még mindig nincs tervezett építési ideje illetve fedezete, nincs jelenleg pályázat se. Ellenben a félig befejezett tervek teljessé tételére ismét közbeszerzési eljárás lesz, mely nagyon érdekes és gondoljuk, hogy meglepő eredménnyel fog zárulni! A kérdés csak az, hogy az eljárás lebonyolításáért vajon milyen összegű lesz a számla?! Idézzük az előterjesztést:

„ A II. ütem lefolytatására a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást javasolom. A fent említett kizárólagos jogokra tekintettel a felhívás a Leták és Tamás Építésziroda Kft-nek küldhető ki. A II. ütem kiviteli terveinek elkészítésére kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására az Önkormányzat a Cordict Kft-t bízta meg.”

 

 1. Tarjáni polgármester úr a következő ülésre ígért tájékoztatást a nyugati lakóövezet közelében megvásárlásra kijelölt ingatlan (köznyelven „háromszögterület”) jelenlegi helyzetéről. Évekkel ezelőtt a város már több mint 10.000.000 Forintot fizetett ki a tulajdonosoknak, azonban eddig nem történt semmi érdemleges. A költségvetésben minden évben 100.000.000 Forint kerül elhatárolásra emiatt…
 2. A Viadukt alatti körforgalommal kapcsolatban is történtek előrelépések:
 • a közbeszerzési eljárás (nem városi bonyolítás) lassan lezárul, és akkor végre kiderül, ki lesz a kivitelező, mikor kezdődnek a munkálatok és hogy mennyibe is fog ez kerülni nekünk / Önöknek;
 • a kivitelezési munkálatok egy részénél elkerülhetetlen lesz a Viadukt alatti csomópont teljes lezárása, emiatt a Páty felől érkező forgalom Vendel teret érintő terhelésének csökkentésére a Pátyi út – Gyöngyvirág utcai összeköttetés újból megnyitásra kerül; az útszakasz végső funkciója és forgalmi rendje a későbbiekben lesz kidolgozva (első körös, bizottsági tárgyalásokon még kizárólag ideiglenes jellegről volt szó), hiszen a várhatóan 6.000.000 Forintos költségű munkát sajnálnánk 3 hónapig használni.
 1. TV és internetes vezetékhálózattal rendelkező szolgáltatók tekintetében a Biatorbágyi Kábeltévé (BiaTV) és a T-system mellett már megjelent a UPC is Biatorbágyon. Lefedettsége nem teljes, kizárólag „oszlopokra” telepíti hálózatát, ami automatikusan kizárja a nyugati lakóövezetből. Ezzel egy időben a városi televíziózás is újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen eddig a BiaTV által nyújtott városi csatorna mellett a kizárólag az interneten keresztül „sugárzott” Önkormányzati TV műsorai voltak helyi érdekeltségűek. A tervezetek alapján a jövőben ezen a területen komoly változások lesznek, azonban ennek részletei jelenleg nem juthatnak el a lakossághoz, lévén ZÁRT anyagként került a képviselő testület elé.

 

Képviselőcsoportunk mindent megtesz a minél nyíltabb közélet elérésének érdekében. Tisztelet Budaörs városának, ahol a város vezetői ezt komolyan is gondolták (http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=183184#MIDDLE ) és rendeletet alkottak az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok összes – értékhatártól független – szerződésének nyilvánossá tételére a városi honlapon.

A szerződések nyilvánosságáról a 2011. évi CXII. törvény a 32.§ -tól illetve a törvény 1.sz. mellékletében rendelkezik, városunkban a törvényben foglalt adatok a honlapon nem elérhetőek. Következő beszámolónkig igyekszünk kideríteni, hogy hol lehetnek…