KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ IV.

2015. február 26-án szavazott a képviselőtestület a 2015. évi költségvetésről, aznap 13 napirendi pontot tárgyaltunk, de engedjék meg, hogy mostani beszámolónk kizárólag ezzel az egy témával foglalkozzon. Előző írásunkat úgy zártuk, hogy mintegy 4.700.000.000 okunk van erre, most már tény, hogy összesen 4.693.770.000,- Ft összeggel rendelkezhetett a város, melynek fedeznie kell mindent a kötelező és önként vállalt feladatoktól kezdve, az intézmények működtetésén keresztül a beruházásokig.

Sajnos a költségvetés nem egy olvasmányos kisregény, bár hossza megközelíti a 140 oldalt. Most nem igyekszünk minden pontját feltárni, mert ez lehetetlen feladat lenne, főleg, hogy szerkezetét tekintve bőven van benne hely elrejteni bármit. Részletességét nézve egyrészt nagyon alapos, másrészt sok esetben nagyvonalú, több mint tízedik olvasatra sem derül ki, hogy egyes sorok mögött mik rejlenek, vagy egyes feladatok hova, mely sorokba kerültek.

Emiatt néhány bevezető szám után a kézzel fogható és mindenki számára érzékelhető tételeket fogjuk bemutatni.

A teljes főösszeg 4,7 milliárd Ft, mely kiadási oldalon az alábbiak szerint lakul:

 • működési kiadások: 2,3 milliárd
 • felhalmozási kiadások (gyakorlatilag beruházások): 1,5 milliárd
 • működési finanszírozás: 0,9 milliárd

Gyakorlatilag az első és harmadik sor takarja a város intézményeinek (óvoda, faluház, bölcsőde, stb.), az önkormányzatnak és a teljes városi infrastruktúra fenntartásának a költségeit. Ez az összeg nagyjából adott és nehezen változtatható, ráhatása is kevésbé van a városnak, amennyiben a jelenlegi feladatokat legalább az előző év szinten el kívánja látni.

A második soron jelentek meg 1,5 milliárd Ft értékben a beruházások, melyekről érdemes már komolyabban szót emelni.

 1. Viadukt alatti körforgalom 531 millió Ft. Eredetileg szinte teljes 100%-os EU-s finanszírozásnak indult, de némiképp módosultak a tervek: lesz új híd az út alatt, lesz támfal a viadukt oldalában, lesz a viadukt lábait megerősítő betoncölöpözés, és persze lesz körforgalom is a tervek szerint. Kicsit drága, de a miénk lesz. A jelenleg állami beruházási bonyolítással megvalósuló projekt a nyár végére készül el.
 2. Szily-kastély homlokzata megszépül mintegy 40 millió Ft-ból. Ehhez sikeres pályázat révén 13 millióval járul hozzá az állam, így a belső felújítások után már a külsőre is tud a város áldozni.
 3. A Sándor-Metternich kastély kicsit összetettebb. Összesen közel 435 millió Ft-ból elkészül
  1. a volt „TSZ” szárny felújításának első üteme (több mint 450.000 / nm áron)
  2. fél-tornaterem tervezése
  3. ideiglenes étterembővítés és konyhafelújítás (20 millió)

Itt is mintegy 110 milliós pályázati pénz áll a rendelkezésre.

 1. A Bajcsy-Zsillinszky u. óvodában terembővítés várható összesen 85 millió Ft-ért (közel 370 Ft / nm áron). Ez 2 óvodai csoportszobát, illetve néhány kiszolgáló helyiséget jelent. Szóbeli ígéretet kapott az óvoda, hogy ez ideiglenes megoldás, hiszen a terület így túlzsúfolttá válik és a pedagógusok munkáját nehezíti, de sajnos ez írásban nem került eddig megerősítésre.
 2. 10-10 millió Ft összegben épül térfigyelő kamerarendszer a biai és a torbágyi városrészekben.
 3. Némiképp elszomorító, de az Ifjúságpolitikai Koncepció az alap költségvetésben nem kapott támogatási összeget, ez szerencsére egy bizottsági ülésen feltűnt, ezért végül egy módosítási javaslatként a tartalék terhére lett hozzárendelve a megfelelő pénzösszeg.
 4. Összesen 15 millió Ft-os összeg került megállapításra a város intézményeinek felújítására. Erről külön táblázat is készült az intézményvezetők igényeinek figyelembevételével, amiből kiderül:
  1. 198 soron 77,5 milliós igény merült fel
  2. fő prioritást kapott 52 milliós értékben az igények nagyobb része
  3. 16 illetve 9,5 milliós összeg került 2. és 3. prioritás rovataiba

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a teljes költségvetésünk kevesebb, mint 0,3%-át illetve a beruházási költségek közel 1%-át sem fordítjuk értékeink megóvására! Megjegyeznénk, hogy ez a tavalyi évben a duplája volt az ideinek, azaz közel 30 millió Ft volt!

 1. Csokonai és Losonczi utcai támfalakra összesen 20,5 millió Ft jutott, reméljük, hogy a Csokonai utcai rész ezzel megnyugtatóan befejezhető illetve a Losonczi utcában már probléma-mentesebb lesz a beruházás.
 2. Lomb utca tavalyi évben kapott aszfaltburkolatot, az esőzésekkor a házak pincéi is kaptak a csapadékból. Sajnos az utca a választásokra készült, így a csapadékelvezetési kérdés az aszfaltozás után kerül megoldásra… Idei évben 16 milliós összeggel szerepel a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzés és kisajátítás! Maga az aszfaltozás a tavalyi évben összesen 19 millió Ft volt.
 3. A város parkolókra fordítandó tervezett összege 10 millió Ft volt, de ezt a különböző módosításokkal sikerült közel 5 millióval csökkenteni. Így komolyabb parkolókkal kapcsolatos beruházás sem várható.
 4. A költségvetésben először jelenik meg számszerűleg a városi sport megújítását szolgáló non-profit sportcég. Az első éves indulási költsége nem túl magas, de a tervezet szerint a tavalyi évinél 10 millió Ft-tal fog többe kerülni a városi sport, mely a lakosság számára egyenlőre kézzel fogható változással vagy minőségi javulással illetve sportlehetőség bővülésével nem jár. Maga az ötlet teljesen jó, de a szavazás idején bemutatott anyag még nem volt teljes és a mögé tett költségvetési kalkuláció is elég kezdetleges volt. Ennek ellenére bízunk abban, hogy az indulásig sikerül egy használható és átlátható működést felállítani, és hogy az új városi tulajdonú cég a jövőben sikeresen tud együttműködni a Viadukt SE-vel.

Sorolhatnánk még a fontosabbnak vagy érdekesnek mondható pontokat, de egy rövid bemutatáshoz elegendőek a fentiek is.

Mint „ellenzéki” képviselőknek, sok beleszólásunk nem volt, szavazatunkat a költségvetéshez nem adtuk. Az viszont megállapítható, hogy szükséges még dolgozni a teljes átláthatóságon és a nyilvánosságon. Reméljük, hogy polgármester úr erre irányuló többszöri ígérete előbb-utóbb megvalósul…

2015.03.20

Bodorkos Ádám, Lóth Gyula