KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ III.

Január 29-én volt az év első testületi ülése amit rögtön, február 10-én egy rendkívüli ülés követett. Beszámolónk a testületi ülés napirendje alapján, tematikusan készült (http://www.biatorbagy.hu/system/files/20150129_kt_mh.pdf). Egy héttel korábban az év első és egyetlen kötelező közmeghallgatására is sor került a Faluház nagytermében – sajnos Bodorkos Ádám betegség miatt nem tudott részt venni rajta. Hogy miért az első az egyértelmű, hogy miért az egyetlen kötelező? Mert a testület az SZMSZ 17§ (1)–ban szereplő évente két kötelező közmeghallgatást egy alkalomra módosította. A XXI. századi kommunikáció korában valóban nélkülözhető ez a személyes találkozási alkalom, nem szeretnénk gyakran terheli vele a lakosságot.

A közmeghallgatás jó hangulatban telt. Részben azért, mert alig akadt bíráló kritika, részben mert ennél lényegesen több volt a pozitív visszacsatolás a lakosságtól. Köszönjük mindenkinek, aki eljött és megosztotta a város vezetőivel az észrevételeit, illetve feltette kérdéseit! Egy apró negatív kritika csupán, a meghívót egy nappal korábban kaptuk a postaládánkba… ha nem lennénk képviselők (és nem kaptunk volna rá időben elektronikus értesítést), akkor nehezen lehetett volna elintézni, hogy ott legyünk.

És akkor jöjjön a napirend:

1) Biatorbágy településfejlesztési koncepciójáról

A koncepciót már többedik alkalommal tárgyaltuk, mostani napirendi pontnak a lényege annyi volt csupán, hogy a végleges verzióra ismét „rábólintson” a testület, így a 13) napirendnél már rátérhettünk a HÉSZ kérdéseire. Magát a koncepciót az összes hatóság és a környező települések is elfogadták, kisebb módosításokat is csak kevesen kértek, azok belekerültek a végleges anyagba.

 

2) Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 4/2006. (05.25.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Nagy utca 31-33. alatti ingatlanok értékvédelmi átsorolása miatt volt rá szükség. Így az ingatlanoknak kizárólag a főépülete és az utcafrontja lesz a jövőben védett, a melléképületek lebonthatóak / átalakíthatóak. A tervek szerint ez a két ingatlan illetve a mellettük álló nem védett harmadik (29. szám) hátsó kertjének összevonásával egy új óvoda építésére elegendő terület áll majd a város rendelkezésére. Aki nem ismeri a környéket, annak kis háttér információ:

  • óvoda építése, 5 csoport elhelyezésére a fenti ingatlanokon
  • a Szily-Fáy kastély részleges felújításával (volt Gazdi) 8 darab általános iskolai tanterem kialakítása az elmúlt 3 évben
  • a tervek szerint a kastély „hátsó” kertjében egy 16 tantermes iskola építés (tervezés folyamatban)

Ez szerény számítások szerint is mintegy 700 gyermek oktatására szolgáló komplexum lesz. Ebből várhatóan 300-400 gyermek lesz minden nap gépjárművel ideszállítva. Érdeklődve várjuk a forgalomtechnikai megoldásokat (csomópont átalakítás, iskolabusz, stb.), elkerülendő a torbágyi településrész iskolájánál történt közlekedési káoszt és az azokkal járó konfliktusokat!

 

3) A Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

Megpróbáljuk röviden, érthetően elmondani az előzményeket is. A Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tanulói eddig szociális alapon egy városi rendeletnek köszönhetően (2009-es) jelentős tandíjkedvezményben részesülhettek. Az országos központosításoknak hála, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) átvette a „zeneiskola” kezelését is, így a tandíjkedvezménye a városnak már nem jogszerű. Helyette egy lényegesen rosszabb kondíciókkal rendelkező kedvezményrendszer lép életbe, mely szintén központosított! Az ülésen kértük a város kommunikációs felelősét, hogy időben és széles körben jelezzék a szülők felé, hogy az érintettek a hivatalhoz fordulhatnak amennyiben nem tudják a megemelkedett tandíjat önerőből előteremteni.

 

4) Hungarovox Kiadó könyvkiadás támogatási kérelméről

A verseskötetet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke olvasta, támogatásra javasolta, így a testület elfogadta a kérelmet, a szükséges pénzösszeget a rendelkezésre bocsájtja.

 

5) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról

A beszámolót megkaptuk, nagyon szép anyag. Sajnos hiányzik mellőle az anyagi elszámolás, amit mint megtudtunk majd később kapunk meg a 2014-es költségvetési év lezárásakor, persze akkor sem részletesen. Képviselőtársaink nem értették azt az igényünket, hogy lenne mindezt ár – érték alapján összevetni és megtárgyalni. Minden kommunikációs program és kommunikációs elem fontos, de ennek értékeléséhez az is szükséges, hogy tudjuk megéri-e…

A városi Körkép kapott 2 kritikát. Az egyik, hogy az elmúlt években, főleg a választások környékén, nem a várost, hanem a város akkori és jelenlegi vezetőit támogatta. Ezzel kapcsolatosan az ülésen jelen lévő felelős szerkesztő arra a konkrét kérdésre nem adott választ, hogy miért jelent meg korábban az októberi lapszám? Ennek időzítése a szokások alapján a választások után egy héttel lett volna esedékes, de pont akkor két héttel előrehozták. Az már a Pénzügyi Bizottság ülésén is felmerült, hogy ugyanezen lapszámban megjelentek miatt elmarasztaló ítélet született a Körkép ellen, az abban szereplő kötelező helyreigazítás azonban nem jelent meg. A felelős szerkesztő állítása szerint nem kapta meg a levelet. Reméljük, hogy a következő Körkép már jogszerűen jelenik meg… lévén a város tulajdonában álló Kft. jelenteti meg, így ez a város számára is szégyenfolt jelenleg.

 

6) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi kommunikációs tervéről

A tervek szimpatikusak, nyitás a fiatalok illetve az informatika világa felé, okos-telefonos megoldások, elektronikus archívum, városi és intézményi weboldalak fejlődése, stb. Kíváncsian várjuk a megvalósíthatósághoz szükséges anyagi fedezetre vonatkozó igényeket.

Az anyagból megtudhattuk, hogy készül a városi (internetes) televíziózás koncepciója is! Sajnos a  BiaTV-vel való együttműködés szóba sem jöhet, ezt is városi erőből (közpénzből) kívánjuk majd megoldani.

 

7) A polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

 

8) A köznevelési intézmények 2015. évi pályázati támogatásáról

2014-hez hasonlóan az intézmények a 2015-ös évben is pályázhatnak a városnál különböző témakörökben. Az idei keretösszegre 10.000.000 Ft lett megállapítva, reméljük, hogy a pályázatok a megfelelő időben beérkeznek és sikeresen ki lehet majd osztani az összeget.

 

9) Benedek Elek Óvoda és a Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitva tartásáról

Az óvodai nyitva tartásról sikerült megállapodni, a bölcsődei kérdés nyitott maradt. Erre a későbbiekben lesz megoldási javaslat.

 

10) A köznevelési intézmények működésével kapcsolatos kérdésekről

  1. a) az általános iskolai osztályok elhelyezése
  2. b) az alapfokú művészeti iskola tanterem-igénye
  3. c) az óvodai férőhelyek biztosítása
  4. d) kötelező eszközök és felszerelések biztosítása
  5. e) A Sándor-Metternich kastélyban előkészített tornacsarnok építésének ütemezési és továbbtervezési kérdései

Ez a napirendi pont a februári testületi ülésen is meg fog jelenni a költségvetés tárgyalásakor, így inkább a következő beszámolónkban térünk ki rá.

 

11) Az általános iskolai lovas oktatással összefüggő kérdésekről

A 2014/2015-ös tanévben bevezetett helyi lovas oktatással kapcsolatban felmerült problémaként, hogy a Kincsem Lovas Programban szereplő iskolai lovas oktatás országos szintű bevezetésének eltolódása miatt az oktatást végző vállalkozás nem kapja meg a várt állami támogatást, így kénytelen emelni a díjakat. Természetesen a testület megszavazta a többletköltség kifizetését, hogy a tanév közben ne legyen változás a tanmenetben. A jövő tanévre vonatkozóan pedig hónapokon belül elkezdődnek a tárgyalások.

 

12) A Biatorbágy 243 hrsz-ú ingatlan "kivett közterület" művelési ágának átminősítéséről

Egy régi hibát javított ki a testület a tulajdonos kérésére (nem megfelelő volt a terület minősítése).

 

13) A Helyi Építési Szabályzat megalkotásával összefüggő kérdésekről

Természetesen idő hiányában a város a Biatorbágy településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának elkészítésére hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A meghívott cégekre a Polgármester tett javaslatot, azt a testület elfogadta.

 

14) A Barackvirág utca - Uray Géza út között lévő fejlesztési területtel összefüggő kérdésekről

Jelenleg egy folyamatban lévő kérdés, szintén később fogjuk részletezni, mikor már egységes az anyag.

 

15) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással összefüggő kérdésekről

A testület elfogadta a módosítást.

 

16) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

A testület elfogadta a módosítást.

 

17) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2015. évi támogatásáról

Ismét lehetőség nyílik a civil szervezeteknek pályázni a tevékenységükkel összefüggő illetve egyéb rendezvények tekintetében. Reméljük minden pályázó elnyeri az általa igényelt összeg egy részét és a keret teljes felhasználásával segíthetjük munkájukat.

 

18) A Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Táncegyüttes Alapítvány támogatási kérelme

Hazánkból és Európából egyedüliként meghívást kaptak a Duna-menti Svábok

Világszövetségétől az Egyesül Amerikai Államokban megrendezésre kerülő világtalálkozóra. A kiutazáshoz az önkormányzat is hozzájárul, a nekik megítélt 1 millió forintos összeget mi kezdetnek tartjuk, egy gesztusnak, mely segíti a hozzájárulások illetve támogatások gyűjtését.

 

19) "A legszebb konyhakertek - Magyarország legszebb konyhakertje" országos programhoz való csatlakozásról

Városunk ismét csatlakozott a programhoz, így lehet ismét versengeni konyhakert terén is!

 

20) A Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében” című pályázattal összefüggő kérdésekről

Ezt a napirendi pontot 2014.02.10-én, rendkívüli ülésen tárgyalta a testület. Konkrétan a tájházról van szó, aminek a felújítása még meg sem kezdődött. Mivel a város vezetése ezt a pályázat lezárásához nélkülözhetetlen elemet egyszer már pályáztatta, amiből a nyertes a munkák megkezdése előtt kihátrált (ez is érdekes történet lehetne…), ezért újabb – természetesen meghívásos – pályáztatásra került sor. A nyertes a polgármester által jelölt cégek közül került ki, a bírálóbizottság kiválasztásának és a Településfejlesztési Bizottság javaslatának eleget téve a testület rendje-módja szerint meg is szavazta a kivitelező személyét. Szerencsénkre a vállalkozó már dolgozott a városnak, így nem ismeretlen, különben aggályos lehetne, hogy a főtevékenységében víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szereléssel és kivitelezéssel foglalkozó, honlapján legkomolyabb referenciaként napelem szerelést hirdető cégre bízzuk ezt az igen kényes és szoros határidővel bíró kivitelezést.

 

Következő alkalommal már a várva várt városi költségvetés lesz a téma. Igyekszünk a számokon kívül kicsit a háttérre is rávilágítani, hiszen erre közel  4.700.000.000 okunk van idén….

 

2015.02.20

Bodorkos Ádám, Lóth Gyula