KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ II.

2014. november 27-én került megtartásra az első érdemleges képviselőtestületi ülés, azóta volt még két rendkívüli ülés melyek témái / tartalmai nem nyilvánosak, ezért azokkal nem is kívánunk foglalkozni. November 27-ét megelőző héten a bizottságok üléseztek, nem kevés napirendi pont került terítékre. Mostani beszámolónk a testületi ülés napirendje alapján, tematikusan készült (http://biatorbagy.hu/system/files/20141127_kt_mh.pdf ). Mivel ez lesz a második beszámolónk, így még „próbálkozunk” a megfelelő forma megtalálásán, nem lévén képzett újságírók, ezt kérjük nézzék el nekünk.

Sajnos sok idő telt el az ülések óta, reméltük, hogy néhány részlet felelevenítésében segítséget kapunk az ülés Önkormányzati Televízió által rögzített és Polgármester úr által többször hangsúlyozottan említett, nyilvánosan elérhető felvételéből, de ez nem elérhető, ahogyan az ülés jegyzőkönyve is csak a napokban került ki a városi honlapra.

És akkor jöjjön a napirend:

1) Biatorbágy településfejlesztési koncepciójáról

Talán az egyik legfontosabb téma volt, ami leginkább befolyásolja városunk hosszú távú fejlődését. Ez alapján kell Biatorbágy Városának elkészíteni az új Helyi Építési Szabályzatot, legkésőbb 2015 decemberéig.Ennek megfelelően az ülés előtt kiküldött anyag az ülés napjára már változott. A képviselők nem a végleges szöveget látták és olvasták előtte! A helyszínen az anyag készítője kivetítette korrektúrázva a szöveget, de kicsi betűs megjegyzésként jeleznénk, hogy a Word a korrektúra esetén nem csak a szín változását jelzi… a szövegben történő módosítást szövegesen jelzi és színnel jelöli! A bemutatott anyagban viszont a korrektúra csak olyan megjegyzéseket tartalmazott, mint például „Formázott: Betűszín: Piros”, ez ca. azt jelenti, hogy nem látni mi változott, de látni, hogy az anyag készítője mit színezett be nekünk…

2) Biatorbágy Város Önkormányzat ifjúságpolitikai koncepciója

Elkészült az ifjúsági koncepció, nem részleteznénk, mert az anyag terjedelme miatt nehezen lehetne, talán a legfontosabb, hogy a Családsegítő Központnak 2015. januárig kell elkészítenie a cselekvési tervnet. A koncepció és a cselekvési terv legfontosabb része, hogy kidolgozásra kerüljön az „ifjúsági referens” feladatköre. Szoros a határidő, nem biztos, hogy ilyen súlyú témában is a kapkodás a legjobb…

3) A Biatorbágyi Tájvédő Egyesület kérelméről

Az egyesület egy 2001-es tervet „porolt” le, és megvalósítaná a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatának segítségével a Nyakaskő-Diós tanösvényt. Az önrész kifizetését, a kérésnek megfelelően, részletekben vállalja az önkormányzat. Azonban a sajtóhírek szerint a Norvég Alap ellen folyamatos nyomozás folyik kormányzati, NAV és ügyészségi szinten, kíváncsian várjuk a fejleményeket.

4) A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelméről

Folytatódik az oltárfelújítás, legismertebb történelmi örökségünk tovább szépül a jövőben.

5) A Szily kastély homlokzatának fejújításával összefüggő kérdésekről

Pályázatot nyújt be az önkormányzat, hogy az iskola külső homlokzatának egyes részeit felújíthassuk. Ezzel a régi épület belső felújítása után a külső részek is megszépülnek. Mindenképpen támogatandó, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy az épület elhelyezkedése, állaga és lakókörnyezete nem igazán teszi lehetővé, hogy hosszabb távon is általános iskolának használjuk. Ideiglenes működése azonban elengedhetetlen, állagmegóvása pedig szükséges.

6) Az Iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről

Minimális felújítás vagy inkább állagmegóvás a 2015-ös évre, de hosszú távú hasznosításáról a későbbiekben dönt a város vezetése.

7) A fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről

Minimális felújítás vagy inkább állagmegóvás a 2015-ös évre, de hosszú távú hasznosításáról a későbbiekben dönt a város vezetése.

8) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

Változás nem történt, a szerződés megújításra került.

9) Fogorvosi ügyelet létrehozásával összefüggő kérdésekről

Környező településekkel összefogva talán lehetőség lesz fogorvosi ügyelet biztosítására!

10) Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

Lakosságot és helyi vállalkozókat érintő többlet adók nem kerülnek bevezetésre. A meglévő adók mértéke változatlan marad, legfontosabb módosítás, hogy eltörlésre került (Alkotmánybíróság álláspontja miatt) a jelenlegi ingatlanadó lakosok száma alapján négyzetméterben adott mentessége. Azaz a 32nm / fő kedvezmény már nem érvényesíthető. Sajnos így a lakosság egy része számára többlet terhet fog ez jelenteni.

11) Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Az SzMSz-ben a választások okozta változások átvezetésre kerültek. Ezzel egy időben az ülések számát csökkentettük (egy közmeghallgatás kivételre került). Számunkra a legfontosabb kérdés azonban megoldatlan maradt. Továbbra sem kell előre megkapni a képviselőknek az előkészítő anyagokat. Továbbra is a teljesen elfogadott, hogy a helyszínen kiosztott, esetleg órákkal korábban elektronikusan megküldött anyagok alapján kell felelősség teljes döntést hoznunk! Egyetlen változtatási kérésünk ment át: ezentúl az anyag készítője, benyújtója (amennyiben nem érkezik meg időben a képviselőkhöz írásban) a helyszínen fog teljes körű tájékoztatást nyújtani a képviselők számára. Erre kíváncsiak leszünk…

12) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 7/2010.(07.01.) Ör. sz.

rendelet felülvizsgálatáról - A védőnői körzetek módosításáról

Az igények és a lakosság számának alakulása miatt vált szükségessé a változtatás.

13) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló

20/2007.(12.31.) ör. sz. rendeletének módosításáról – kikerült a napirendből

14) Biatorbágy Város képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

ellátásokról szóló 7/2009.(10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

15) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 26/2012.(X.26.)

Ör. sz. rendeletének módosításáról

16) Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának, költségtérítésének

felülvizsgálatáról

A tiszteletdíjak változatlanok maradtak, a képviselőtestület megszavazta, hogy a törvényben eltörölt tiszteletdíj „plafon” helyett helyi szabályozásban maximalizálja a felvehető összeget, így önmérsékletet tanúsított. Gratulálunk minden szavazónak…

17) A közétkeztetésért fizetendő díjakkal összefüggő helyi rendeletek módosításáról

Minimális emelkedés lesz várható a díjakban, ezzel együtt az ételek összetétele és mennyisége megfelel az előírásoknak. A minőséggel kapcsolatos eddig érkezett reklamációkat a bizottságok és a testület a jövőben is figyelemmel kíséri.

18) Beszámoló a 2014. évi intézményi karbantartási-felújítási munkálatokról

19) Lelkes Márk felajánlásáról

20) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervéről

21) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójáról

A koncepció olyan amilyen… nincsenek hatástanulmányok, gyerekek számának becslése nem tudni honnan fakad, az anyag nem csak a 2015-ös évre szól, hanem inkább hosszú távú tervezet. Néhol politikai vonalak bukkannak fel, de mindemellett kíváncsian várjuk a költségvetés konkrét számait és a végleges adatokat.

Legmeglepőbb talán a harmadik sporttelep előkészítésének igénye, ami egy 15.000 lakosú városban nélkülözhetetlen (alpolgármester úr szavai). Itt megjegyezném, hogy nincs ennyi lakosa a városnak, illetve koncepcionális kérdés, hogy milyen irányban haladunk majd tovább. A kérdésben nagyobb egyeztetést és a helyi egyesületek teljes bevonását fogjuk szorgalmazni.

22) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkatervéről

Kevesebb ülés, kevesebb lakossági közmeghallgatás… ez természetesen a nyilvánosság bevonása  és kiterjesztése miatt történik!

23) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi rendezvénytervéről

24) A Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei

településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében” című

pályázattal összefüggő kérdésekről

Az ülés legnagyobb meglepetése. Érdekes, hogyan lett a 130 milliós körforgalomból 580 milliót meghaladó költségű beruházás 5 év alatt! A kivitelezés és tervezés állami feladat a projektelem esetén, a költségeket viszont a város állja, hiszen a korábbi pályázaton „csak” az akkori 100%-ot nyertük el, azaz mintegy 130 milliót.

A másik érdekesség, hogy a pályázati elem önálló életre kelt. Nem része 2012 óta a központi pályázatnak, emiatt az elszámolásban sincsenek egymáshoz kötve a részelemek. Erről valahogy eddig nem hallhattunk…

A tájház körül is folytatódik a pályáztatás. Sajnos a korábbi nyertes visszalépett, így új beruházót keres a város. Természetesen, sajnos az idő rövidsége nem engedi meg a nyílt eljárást, de szerencsére vannak olyan cégek, akiket ismerünk és meghívhatunk! Így is tiszta marad a verseny, és nincs is annyi vesződés a sok pályázóval, a meghívottak nem tesznek fel felesleges kérdéseket sem…  Ezt az ülésen tudtuk meg, hiszen a nyílt eljárásra vonatkozó képviselői javaslatunk leszavazásra került!

25) Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Az anyagban szereplő munkák elkészültek, a módosításról mindenképpen dönteni és rendelkezni kellett. Civilként gondoljuk csak jobb eljárásnak, ha a módosítások a megvalósítás előtt vagy azzal egy időben történnek meg?

Röviden, illetve talán kissé hosszasan, de így sikerült összefoglalnunk egy sok órás testületi ülés napirendjeit. Reméljük kedves olvasónk a végére ért, így köszönetet mondhatunk neki és kérhetjük tisztelettel, olvassa a jövőben a folytatást is!

2015.01.10

Bodorkos Ádám, Lóth Gyula