KÁTYÚZÁS - ÚTFELÚJÍTÁS - DÖNTÉS

2019.04.12.

Biatorbágy Város Képviselő testülete 2019.03.28-án tárgyalta a 2019. évi utak, járdák felújítási és építési keretösszegének felhasználásáról szóló előterjesztést.

Az ülésen a Testület az alábbi, 67/2019.(III.28.) határozatot hozta:

1) A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján a 2019. évben felújítandó és építendő közutak rangsorát az alábbiak szerint határozza meg:

tábla.png

Az idei évben 200 millió forint áll rendelkezése a költségvetésben erre a feladatra.

A napirendhez tartozó becslés alapján a felállított sorrend első három tétele az, ami valószínűleg idén elkészülhet, de ehhez a három utcához is elképzelhető, hogy plusz forrás biztosítására lesz szükség.

Így 2019-ben a várhatóan kivitelezhető utcák a következőek: Patak utca I. ütem, Szent László utca, Székely utca.

A Szövetség Biatorbágyért Egyesült javaslata az alábbi volt a sorrendiség tekintetében:

1. Szent László utca,

2. Székely utca,

3. Diófa utca,

4. Patak utca,

Jól látható, hogy a 4 javaslatunk közül 3 utca bekerült az elfogadott sorrend elejére. Mivel a Diófa utca csak a 10. helyre került, Egyesületünk kérte, hogy az utca az idei kátyúzási programba kerüljön bele.

 

A Szövetség Biatorbágyért Egyesült javaslatát – alpolgármesteri kiegészítéssel – a képviselő-testület az alábbi módon szavazta meg:

2) a kátyúzási keretből 18 millió Ft-ot különít el a külterületi utak állagmegóvására

 

A facebook oldalunkon történt felmérés, kutatás alatt sok észrevétel érkezett az állami közutak tekintetében is.

Egyesületünk javaslatára a határozatba a következő sor került elfogadásra:

3) megkeresi a Magyar Közút Kht-t azzal, hogy az országos közutak biatorbágyi szakaszain ütemezze be és készítse el a javítást 2019. június 30-ig;

 

Javaslatot tettünk a testület felé, a beérkezett észrevételek alapján, a 2019-es kátyúzási programra.

Az elfogadott határozatban ez a következőképpen szerepel:

4) a kátyúzási, útburkolat javítási programba a következő utcákat beleveszi:

 • Határkereszt sétány
 • Lejtő utca
 • Alsó köz
 • Dózsa György út
 • Füzes utca
 • Jókai Mór utca
 • Kálvin tér (Iskolai felhajtó előtt)
 • Kárpát utca
 • Meggyfa utca
 • Kossuth Ferenc utca
 • Sándor utca
 • Ürge-hegy behajtó
 • Diófa utca

Természetesen az Önkormányzat felé jelezni kell továbbra is az újabb kátyúzási észrevételeket.

 

Javaslatot tettünk továbbá az idei évi utak tervezési programjába, mely az alábbi módon került be a határozatba:

5) az idei évi útépítés tervezési programba a Kandó Kálmán utcát beleveszi

 

A járdafelújítási és építési keretösszeg 2019-ben 15 millió Ft, melyből a Szent László utcai járda rekonstrukciója valósul meg.

Az ülés jegyzőkönyve, abban az elfogadott határozat az alábbi linken érhető el:

http://www.biatorbagy.hu/system/files/kt_20190328_jkv.pdf