Hírek

2019.10.04. Biatorbágyon az egyik legégetőbb probléma az, hogy az óvodai és általános iskolai és bölcsődei férőhelyek nem megfelelően biztosítottak. Bár új iskolai intézmények építése alapvetően kormányzati feladat, az önkormányzatnak mégis komoly felelőssége van abban, hogy hol, milyen tervek alapján és milyen feltételekkel jön létre új oktatási vagy nevelési intézmény. Bölcsőde...
2019.10.04. Településünk szerencsére bővelkedik anyagi forrásokban. Annak ellenére, hogy számos fejlesztésre valóban nagy szükség lenne Biatorbágyon, a városvezetés az elmúlt években több olyan beruházásra, és azok tervezésére áldozott jelentős forrásokat, amelyek hasznossága vagy létjogosultsága megkérdőjelezhető . Ide sorolható például a jégcsarnok és a sportcsarnok megvalósítása, valamint a piac bővítése is....
2019.10.04. Közutak A település közművesítését (telefon, ivóvíz, szennyvízcsatorna, gáz) követően, 1995-től 2010-ig , a jelenlegi fideszes városvezetés előtt – az úthálózat fejlesztési koncepcióban megfogalmazott céloknak megfelelően – kizárólag jó minőségű úthálózat építésé re került sor. Az útépítések szegélykővel, vízrendezéssel, a kapubejárók kiépítésével, a gyűjtőutak mentén járdákkal, a kapcsolódó zöldterületek rendezésével...
2019.10.03. A testületi üléseket rögzítő rendszer hivatalos adatai alapján bemutatjuk az önkormányzati képviselők aktivitását az elmúlt ötéves ciklusban, és azt, hogyan lehet öt évig csöndben ülni egy képviselő-testületben városvezetői szerepben. A statisztikából szépen kirajzolódik a képviselők aktivitása, hogy ki mennyi véleményt, javaslatot fogalmazott meg hozzászólás keretében az elmúlt öt év...
2019.10.04. A 2014-es választásokat követően a többségében Fidesz által vezetett képviselő-testület úgy döntött, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben két főállású alpolgármester t alkalmaz. ( Korábban egy, majd 2006-tól két alpolgármester segítette a polgármester munkáját – kizárólag társadalmi megbízatás keretében .) Ez éves szinten mintegy 20 millió forintot, a most záruló...
2019.09.23. A Szövetség jelöltjén kívül egyetlen polgármesterjelölt sem hajlandó a nyilvánosság előtt megvitatni programját Mostanra mindhárom másik polgármesterjelölt jelezte: nem tesznek eleget felkérésünknek, és nem hajlandók programjukat bemutatni és azt megvitatni a többi jelölttel Biatorbágy lakossága előtt. Ez első sorban nagyon szomorú és nem demokratikus, mert úgy tűnik, semelyik másik...
2019.09.10. Előző írásunkban feltártuk a Kolozsvári Utcai Sportcentrum múltját, illetve bemutattuk, hogy hová vezethet a lakossági igények figyelembevételét teljes mértékben mellőző „úgy is az lesz, amit mi akarunk!” politikai önmeghatározás gyakorlata. A létrejött perbeli egyezség 2020 márciusától rendkívül magas költségek mellett rendezi a Sportcentrum környezetében élők életét, ugyanakkor Biatorbágy sportéletének...
2019.08.29. Mint az talán sokak előtt ismert, a Kolozsvári Utcai Sportcentrum 2014-2016 közötti fejlesztéseit követően a Sportcentrum működése többször bizonytalan helyzetbe került. Cikkünkben összefoglaljuk a tényeket, bemutatjuk a Sportcentrum múltját, a jelenlegi helyzethez vezető hibás döntések sorozatát, a városvezetés problémakezelését, illetve a Sportcentrum környezetében élők és Biatorbágy Város Önkormányzata között...
2019.06.06. Többen cikkünkben és a közösségi oldalunkon is foglalkoztunk az úthibák kérdésével az idei év elején. Még az adatgyűjtési időszakban megkeresett minket egy fiatalember, aki városunk lakója és ajánlotta, hogy nézzünk meg és teszteljünk egy mobil applikációt, mely az ilyen esetekben segítheti a munkánkat. Kipróbáltuk és szimpatikus volt, ezért egyre...