A szövetségről

facebook borító.jpg

Napjainkban

A 2018-as évben egyesületünk megújult. Az új alapszabály elfogadás mellett a friss elnökség is megválasztásra került. Az elmúlt időszakban sokan csatlakoztak hozzánk, így megújult erővel és friss lendülettel végezzünk munkánkat.

A 2019-es önkormányzati választásokon egy nagyrészt új csapattal indultunk és részben ennek is köszönhetően az elmúlt időszak legjobb eredményét érték el jelöltjeink.

A 2019-2024 közötti ciklusban 5 fős képviselői csoportunk dolgozik a képviselő testületben a város és az itt élők érdekében.

2022-es évben a korábbi elnök lemondását követően az elnöki posztot Dr. Palovics Lajos vette át.

Elnök: Dr. Palovics Lajos

Alelnök: Koósné Lévai Ildikó

Titkár: Radnai Péter

Tagságunk tiszteletben tartja egyesületünk múltját és alapítóink értékrendjét, de napjainkban nagy hangsúlyt fektet a fiatalabb generációk megszólítására és aktív bevonására a város közügyeivel és napi életével kapcsolatban.

Nem veszünk részt országos politikában, nem tartozunk semmilyen párthoz / országos szervezethez. Kizárólag Biatorbágy ügyeivel és jövőjével kívánunk foglalkozni, valljuk, hogy a város érdekeit nem lehet országos politikai érdekeknek alárendelni.

Politikai tevékenységünk lényegesen eltér a pártokétól. Alapelvünk ugyanis ez: tilos a kötelező szavazás! A döntésre váró ügyet alaposan megismerve, okait, következményeit, előnyeit, hátrányait mérlegelve képviselőnk csak legjobb tudása, lelkiismerete, saját meggyőződése szerint szavazhat. Tapasztalataink országosan és Biatorbágyon is azt bizonyítják, hogy ilyen módon a döntések jobbak és igazságosabbak, az eredmények időt állóbbak.

Történetünk

A 2002. évi választások alkalmából alakult egy választási együttműködés azokból a képviselőkből, akik ugyan más-más szervezet jelöltjei, vagy tényleges függetlenek voltak, de összekötötte őket az a cél, hogy Biatorbágyért akartak dolgozni (KDNP-MKDSZ, FIDESZ, Falukör, stb.). A kiváltó ok az, hogy egy beruházással korábban egyhangúlag egyetértő képviselőtestületből többen a választás közeledtével már tüntettek az építése ellen. Az ilyen „választási politikával” egyet nem értők és Biatorbágy szövetségét kívánták „megkötni” az ebben részt vevők.

Ennek a választási együttműködésnek a tagjai kisebbségbe kerültek a 2002 őszén megválasztott testületben, de Dr. Palovics Lajos kereszténydemokrata jelöltként jelentős többséggel továbbra is polgármester maradt. Emiatt a többséget alkotó BIPOL (Biatorbágyi Polgári Együttműködés Egyesület) égisze alatt bejutott képviselők – miközben a helyi FIDESZ-szervezetből kiszorították az azt létrehozó személyeket – 2003. október 16-án feloszlatták a képviselőtestületet. A decemberi időközi választásra a helyi kereszténydemokraták nem kapták meg a jelölő szervezet bejelentéséhez szükséges iratokat, ezért mindegyik jelölt az időközben megalakult, a helyi érdekvédelem, kultúra, településpolitika művelésére hivatott Szövetség Biatorbágyért Egyesület „színeiben” indult.

Egyesületünk a következő három választáson két alkalommal polgármestert és számos képviselőt adott Biatorbágynak. Tagjaink és képviselőink, illetve jelöltjeink között több tanár, tanító, egyetemi oktató, vezető energetikai cég igazgatója, élelmiszeripari tervező, több építőmérnök, építész, közgazdász, logisztikai, illetve marketing szakértő, informatikus, kereskedő, mentőtiszt, mezőgazdasági vállalkozó, zenész, táncos, énekes volt és van. Ha lehet ilyen különbségeket tenni, identitásukat tekintve összetételükkel lefedik városunk valamennyi származási csoportját: van köztünk református magyar, katolikus sváb, második világháború után ide telepített felvidéki és székely magyar, „őslakos”, rendszerváltás előtt és után beköltözött, mindez összekeveredve és így tovább.

A 2014-es választásokon 3 képviselőnk jutott mandátumhoz. Bodorkos Ádám a 3-as körzetet megnyerve, míg Barabás József és Lóth Gyula az egyesület kompenzációs listáján keresztül kapott képviselői kinevezést.

A 2019-es választásokon 5 képviselőnk jutott mandátumhoz. Lóth Gyula az 1-es, Bodorkos Ádám a 3-as és Horváth András a 4-es körzetet megnyerve, míg Barabás József és Csepregi Miklós az egyesület kompenzációs listáján keresztül kapott képviselői kinevezést. Külsős bizottsági tagként Radnai Pétert és Ulicza Mátét delegáltuk a 2 bizottságba, ahol képviselőink egyben a bizottsági munkában is aktívan részt vesznek.

Kenyérkereső foglalkozásuk mellett több egyesületben, kulturális csoportban, érdekvédelmi szervezetben, egyházközségben folytatnak szerteágazó közéleti tevékenységet. Csak egy rövid példa: nyolc jelöltünk közül három sok éve katolikus egyházközségi képviselő testületi tag. A (nem hivatásos) zenész, táncos, énekes tagjaink tevékenysége nyilvánosabb, őket így többször lehet látni a rendezvényeken.